Betingelser.

Salgs- & leveringsbetingelser

Gældende pr. 11. december, 2019

 1. Generelt

  1. Disse betingelser er gældende for enhver indgåelse af aftale med FAT KID.
  2. Hvis ikke andet er angivet, er alle priser angivet i Danske Kroner (DKK) og eksklusiv dansk moms (25%).
  3. FAT KID ikke erstatningsansvarlig, såfremt Kunden benytter tekniker- eller udviklerassistance eller anden form for support fra uvedkommende tredjemand. FAT KID er ej heller ansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.
 2. Priser & betaling

  1. Betalinger skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 8 dage efter fakturaens udsendelse.
  2. Såfremt betalingen ikke falder rettidigt, forbeholder FAT KID retter til at suspendere eventuelle ydelser, samt at tillægge et rykkergebyr på DKK 100,00, samt 0,70% af det fulde beløb, pr. forfalden måned.
  3. Hvis ikke andet er aftalt, viderefaktureres Kunden køb af tredjeparts moduler brugt til udvikling.
  4. FAT KID forbeholder sig retten til, at pålægge Kunden et hastetillæg i tilfælde af opgaver, som skal løses inden for 3 hverdage. Hastetillægget afhænger af Kundens timepris.
 3. Tilbud

  1. Tilbud er som udgangspunkt gyldigt i 14 dage, med mindre andet er aftalt skriftligt.
  2. Alle tilbud udsendes- og accepteres af Kunden elektronisk.
  3. Ved accept af tilbud, gemmer FAT KID dato for godkendelse, Kundens IP-adresse, browser-information samt styresystem.
  4. Ved Kundens accept af tilbuddet, forbeholder FAT KID sig retten til at fakturere Kunden op til 50% af tilbuddets slutpris.
  5. Efter accept af tilbuddet, kan denne accept ikke tilbagekaldes, med mindre andet aftales skriftligt.
 4. Timepriser

  1. FAT KID inddeler kunder i 3 prisgrupper. Disse er bestemmende for Kundens timepris. Grupperne er som følger:
   1. Gruppe 1: 850 kr./timen
   2. Gruppe 2: 700 kr./timen
   3. Gruppe 3: 500 kr./timen
  2. Kunden bliver gjort bekendt med Dennes timepris ved modtagelse af tilbud eller skriftligt.
  3. Nye Kunder er som udgangspunkt altid i "Gruppe 1", med mindre andet er aftalt skriftligt.
   Læs mere om FAT KID's timepris-struktur her.
 5. Tidsfrister

  1. FAT KID forbeholder sig retten til at ændre, samt udskyde eventuelle tidsfrister i tilfælde af, at Kunden ikke leverer aftalt materiale i aftalt tid.
  2. I tilfælde af forsinkelse af levering af aftalt opgave vil Kunden blive informeret herom rettidigt.
  3. Opstår der komplikationer som forårsager forsinkelse, som FAT KID ikke kunne forudse ved afgivelse af tilbud, som f.eks. (men ikke begrænset til) ændringer-, forsinkelser- eller nedetid ved tredjepartsleverandører, samt eksterne leverandører.
 6. Mangler/Reklamation

  1. Efter levering af en opgave fra FAT KID, er det Kundens ansvar straks, at gennemgå denne for fejl og mangler, og herefter underrette FAT KID herom skriftligt.
  2. Kunden har som udgangspunkt 14 dage, til at påberåbe sig fejl og mangler af FAT KID's arbejde. Hvis Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.
 7. Betingelser

  1. Disse handelsbetingelser kan til enhver tid ændres og opdateres af FAT KID.
  2. Det er til enhver tid Kundens ansvar, at holde sig ajourført med disse betingelser.
 8. Rettigheder

  1. Alle rettigheder til software udviklet af FAT KID eller af FAT KID's underleverandører tilfalder Kunden i det øjeblik betalingen fra Kunden er i hænde hos FAT KID. Indtil da, tilfalder alle rettigheder FAT KID.
  2. I tilfælde af, at Kunden gør brug af software inden betalingen er bekræftet af FAT KID, vil dette blive betragtet som brud på ophavsrettighederne, med mindre andet er aftalt skriftligt.
 9. Fortrolighed

  1. Begge parter (Kunden og FAT KID) er enige om, at behandle parternes samarbejde fortroligt. Dette indebærer, at parterne afstår fra at offentliggøre oplysninger om den anden part og/eller parternes aftaleforhold. Dette gælder online, såvel som offline.
  2. Tilbud, timepriser og andre aftaleforhold mellem parterne er ligeledes fortrolige.
 10. Hosting

  1. Det er Kundens ansvar, at sikre at alt materiale der benyttes på hjemmesiden lever op til Dansk- såvel som international lovgivning.
  2. Det er ligeledes Kundens ansvar, at overholde ophavsrettigheder.
  3. Data overdraget til FAT KID i forbindelse med  hosting og/eller udarbejdelse af opgaver, er på ingen måde forsikret. FAT KID er ikke erstatningspligtigt i nogen form for tab- og eller beskadigelse.
  4. FAT KID kan ikke holdes til ansvar for eventuel nedetid, nedsat tilgængelighed eller problemer med bestemte forbindelser til hosting-ydelser, medmindre der mellem parterne er aftalt en separat Service-Level-Agreement (SLA).
 11. Andet

  1. FAT KID forbeholder sig retten til at bruge et projekt (herunder også omfattet Kundens firmanavn og logo) som reference og i salgs- og markedsføringsøjemed, med mindre andet aftales skriftligt.

Senest opdateret: 5. januar, 2020