1. 1. Generelt

  1. Disse betingelser er g疆ldende for enhver indg疇else af aftale med FAT KID.
  2. Hvis ikke andet er angivet, er alle priser angivet i Danske Kroner (DKK) og eksklusiv dansk moms (25%).
  3. FAT KID ikke erstatningsansvarlig, s疇fremt Kunden benytter tekniker- eller udviklerassistance eller anden form for support fra uvedkommende tredjemand. FAT KID er ej heller ansvarlig for tab som f繪lge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.
 2. 2. Priser & betaling

  1. Betalinger skal ske indenfor den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 8 dage efter fakturaens udsendelse.
  2. S疇fremt betalingen ikke falder rettidigt, forbeholder FAT KID retter til at suspendere eventuelle ydelser, samt at till疆gge et rykkergebyr p疇 DKK 100,00, samt 0,70% af det fulde bel繪b, pr. forfalden m疇ned.
  3. Hvis ikke andet er aftalt, viderefaktureres Kunden k繪b af tredjeparts moduler brugt til udvikling.
  4. FAT KID forbeholder sig retten til, at p疇l疆gge Kunden et hastetill疆g i tilf疆lde af opgaver, som skal l繪ses inden for 3 hverdage. Hastetill疆gget afh疆nger af Kundens timepris.
 3. 3. Tilbud

  1. Tilbud er som udgangspunkt gyldigt i 14 dage, med mindre andet er aftalt skriftligt.
  2. Alle tilbud udsendes- og accepteres af Kunden elektronisk.
  3. Ved accept af tilbud, gemmer FAT KID dato for godkendelse, Kundens IP-adresse, browser-information samt styresystem.
  4. Ved Kundens accept af tilbuddet, forbeholder FAT KID sig retten til at fakturere Kunden op til 50% af tilbuddets slutpris.
  5. Efter accept af tilbuddet, kan denne accept ikke tilbagekaldes, med mindre andet aftales skriftligt.
 4. 4. Timepriser

  1. Pr. 7. maj, 2022, er vores gruppepris-struktur fjernet. Derfor er der nu 矇n fast sats for alle kunder. Timeprisen er 1.000 kr. eks. moms. Vi fakturerer per p疇gyndt halve time.
  2. I tilf疆lde af, at en opgave er en hastesag som skal l繪ses inden for 3 hverdage, forbeholder FAT KID sig retten til yderligere at opkr疆ve et hastetill疆g. Hastetill疆gget er 500 kr. eks. moms. pr. time.
 5. 5. Tidsfrister

  1. FAT KID forbeholder sig retten til at 疆ndre, samt udskyde eventuelle tidsfrister i tilf疆lde af, at Kunden ikke leverer aftalt materiale i aftalt tid.
  2. I tilf疆lde af forsinkelse af levering af aftalt opgave vil Kunden blive informeret herom rettidigt.
  3. Opst疇r der komplikationer som for疇rsager forsinkelse, som FAT KID ikke kunne forudse ved afgivelse af tilbud, som f.eks. (men ikke begr疆nset til) 疆ndringer-, forsinkelser- eller nedetid ved tredjepartsleverand繪rer, samt eksterne leverand繪rer.
 6. 6. Mangler/Reklamation

  1. Efter levering af en opgave fra FAT KID, er det Kundens ansvar straks, at gennemg疇 denne for fejl og mangler, og herefter underrette FAT KID herom skriftligt.
  2. Kunden har som udgangspunkt 14 dage, til at p疇ber疇be sig fejl og mangler af FAT KID's arbejde. Hvis Kunden ikke reklamerer som anf繪rt, kan Kunden ikke senere g繪re manglen g疆ldende.
 7. 7. Betingelser

  1. Disse handelsbetingelser kan til enhver tid 疆ndres og opdateres af FAT KID.
  2. Det er til enhver tid Kundens ansvar, at holde sig ajourf繪rt med disse betingelser.
 8. 8. Rettigheder

  1. Alle rettigheder til software udviklet af FAT KID eller af FAT KID's underleverand繪rer tilfalder Kunden i det 繪jeblik betalingen fra Kunden er i h疆nde hos FAT KID. Indtil da, tilfalder alle rettigheder FAT KID.
  2. I tilf疆lde af, at Kunden g繪r brug af software inden betalingen er bekr疆ftet af FAT KID, vil dette blive betragtet som brud p疇 ophavsrettighederne, med mindre andet er aftalt skriftligt.
 9. 9. Fortrolighed

  1. Begge parter (Kunden og FAT KID) er enige om, at behandle parternes samarbejde fortroligt. Dette indeb疆rer, at parterne afst疇r fra at offentligg繪re oplysninger om den anden part og/eller parternes aftaleforhold. Dette g疆lder online, s疇vel som offline.
  2. Tilbud, timepriser og andre aftaleforhold mellem parterne er ligeledes fortrolige.
 10. 10. Hosting

  1. Det er Kundens ansvar, at sikre at alt materiale der benyttes p疇 hjemmesiden lever op til Dansk- s疇vel som international lovgivning.
  2. Det er ligeledes Kundens ansvar, at overholde ophavsrettigheder.
  3. Data overdraget til FAT KID i forbindelse med hosting og/eller udarbejdelse af opgaver, er p疇 ingen m疇de forsikret. FAT KID er ikke erstatningspligtigt i nogen form for tab- og eller beskadigelse.
  4. FAT KID kan ikke holdes til ansvar for eventuel nedetid, nedsat tilg疆ngelighed eller problemer med bestemte forbindelser til hosting-ydelser, medmindre der mellem parterne er aftalt en separat Service-Level-Agreement (SLA).
 11. 11. Andet

  1. FAT KID forbeholder sig retten til at bruge et projekt (herunder ogs疇 omfattet Kundens firmanavn og logo) som reference og i salgs- og markedsf繪rings繪jemed, med mindre andet aftales skriftligt.

Senest opdateret: 7. maj, 2022

Mmmh.. cookies 中
Hvis vi ikke allerede selv har spist dem, s疇 byder vi gerne p疇 en cookie!

Accept矇r L疆s mere